درباره آی تک

شرکت آی تک در بهار سال 1380 با توکل به ایزد منان و با توجه به همت و پشتکار برادران کریمیان ، ابتدا با غرفه ای که بشکل خرده فروشی و عمده فروشی فعالیت داشت در بازارچه میرزا کوچک خان شهرستان رشت بعنوان یکی از عرضه کنندگان اصلی مواد غذایی و بهداشتی در این بازارچه شروع به کار نمود
شرکت آی تک در بهار سال 1380 با توکل به ایزد منان و با توجه به همت و پشتکار  برادران کریمیان ، ابتدا با غرفه ای که بشکل خرده فروشی و عمده فروشی  فعالیت داشت در بازارچه میرزا کوچک خان شهرستان رشت بعنوان یکی از عرضه کنندگان اصلی مواد غذایی و بهداشتی در این بازارچه شروع به کار نمود