فرم استخدام

نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

نام پدر(*)
ورودی نامعتبر

محل تولد(*)
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد(*)
ورودی نامعتبر

شماره شناسنامه(*)
ورودی نامعتبر

كد ملي(*)
ورودی نامعتبر

وضعیت نظام وظیفه

ورودی نامعتبر

آدرس محل سکونت(*)
ورودی نامعتبر

تلفن ثابت(*)
ورودی نامعتبر

شماره تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر

عنوان شغل درخواستی(*)
ورودی نامعتبر

وضعیت تاهل(*)
ورودی نامعتبر

نام و نام خانوادگی همسر
ورودی نامعتبر

شغل و محل کارهمسر
ورودی نامعتبر

آخرین مدرک تحصیلی(*)
ورودی نامعتبر

----------- سوابق کاری ------------

سابقه کاری 1(*)
ورودی نامعتبر

سابقه کاری 2(*)
ورودی نامعتبر

ارسال اطلاعات

ارسال پیام

  Mail is not sent.   Your email has been sent.

آی تک در گوگل مپ

Top